Hyvinvointia

Ohjausta rentoutumiseen, vapaaseen hengittäämiseen ja hyvään oloon

Kehon ja hengityksen kuuntelu on matka omaan todelliseen itseen.

Hengitys on vuorovaikutusta. Hengitys on elämä. Sen käyrä piirtyy elämäntarinaksi, kertomukseksi eletystä ja opitusta, antamisen ja saamisen tasapainosta tai tasapainottomuudesta.

Hengitystä ei tarvitse ”suorittaa oikein”, se saa käydä hiljaista vuoropuheluaan ympäristön kanssa. Kun sitä seuraa ja havainnoi, antaa sille, tai oikeastaan itselleen mahdollisuuden muuttua.

Rentoutuksella ja mielikuvaharjoituksilla saa tukea myönteiseen elämänmuutokseen.

Työhuoneellani, Lapinlahdentie 1, Helsinki